Peter Stork, projektör Eltel Networks

Elkapsling är som en bra kompis. Någon att resonera med och hitta lösningar tillsammans med.

Referens från

Namn

Stork Peter

Företag

Eltel Networks

Eltel Networks bygger kommunikationsnätverk inom infrastruktur i hela landet. Företaget har omkring 6 700 anställda. Peter Stork är projektör för trafiksystem i Stockholmsområdet, med lång erfarenhet i branschen.

– Jag har jobbat med Elkapsling i tjugo år. De är väldigt tillmötesgående, även när jag kommer med konstiga idéer, säger han.

Samarbetet mellan företagen syftar till att komma fram till de bästa lösningarna för Eltels kunder.

– Det brukar vara så att jag presenterar en idé och krav från beställare som Elkapsling sedan förverkligar. De har stor kunskap och kan förändra och förädla produkter utifrån väldigt specifika krav, säger Peter.

Han beskriver ett projekt där en kund hade behov av att ha fyra elcentraler i samma skåp, med hög säkerhet både med tanke på skaderisk och för att förhindra intrång.

– Tillsammans med kund hittade vi en lösning som levde upp till alla krav – och dessutom gick ihop ekonomiskt för alla parter. Bättre blir det inte, säger Peter Stork.

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.