Arbetssätt

Elkapsling har tillverkat skydd av elektrisk och elektronisk utrustning sedan 1971. Produktionen sker i vår egen fabrik, där säljare och konstruktörer utvecklar lösningarna tillsammans med våra kunder.

Med över 45 års erfarenhet i ryggen möter vi varje utmaning med innovation.

1

Så här arbetar vi

Elkapslings arbetsflöde

Analys och rådgivning

En bra behovsanalys ställer de viktiga frågorna tidigt, för att hitta rätt lösning och de bästa förutsättningarna för ett effektivt projekt. Vi uppmanar våra kunder att noga tänka igenom sina behov. Beroende på graden av komplexitet hjälper vi till med analys och rådgivning. När vi har tagit del av dina krav och behov föreslår vi lösningar och lyfter fram kritiska faktorer som kan inverka på slutresultatet. Vi genomför också tester, till exempel gällande materialval och funktion. Vår erfarenhet och kompetens hjälper dig fram till rätt skydd i rätt tid.

2

Design och konstruktion

Vi utvecklar modeller och skisser tillsammans med våra kunder, så att alla behov beaktas. Ett väl genomfört förarbete sparar både tid och pengar. Våra konstruktörer har lång erfarenhet och bred kompetens inom el, värme, kyla, täthet, korrosionskrav och plåtbearbetning. Ta hjälp av oss för snabb rådgivning eller under längre perioder. En väl genomförd förstudie ger bättre och mer ekonomiskt hållbara resultat, särskilt för avancerade lösningar. Vi samlar in information om förutsättningar och behov, genomför tester och bygger prototyper. Därefter utarbetar vi tillsammans med kunden en plan för produktion och leverans.

3

Produktion och leverans

Produktionen sker i vår egen fabrik med hjälp av högteknologiska maskiner och erfarna medarbetare. Flödet är anpassat för att snabbt kunna hantera förändringar och vilar på ett lyhört samarbete med våra kunder. Så att du alltid får rätt skydd i rätt tid.

4

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering är viktigt för att hitta förbättringsområden, både funktionellt och ekonomiskt. Vi tar vårt arbete på allvar, levererar med stolthet och strävar efter att utvecklas tillsammans med våra kunder. Det bygger starka relationer och lönsamma samarbeten.

Elskåp, säkerhetsskåp, teknikbodar och tillbehör. Du hittar allt i vår webbshop.

Utforska våra produkter