Skyddsform och kapslingsklass

Elektriska materiel klassificeras ofta med en sifferbeteckning för att ange hur väl produkten klarar yttre påverkan av damm, vatten och liknande.
I vår guide hjälper vi dig med beslutet om vilken IP-klass och vilket IP-skåp som är mest lämpat för just din elektroniska utrustning. Det är viktigt att tänka på att få rätt IP-klass beroende på vilken miljö skåpet ska stå i.

Förkortningen IP står för International Protection och är ett internationellt sätt att koda kapslingsklasser.

Vad står då siffrorna för?

Den första siffran

(inträngande av fasta föremål ex damm) Den första siffran anger hur tät kapslingen är. Siffran 0 är inget skydd medan siffran 6 innebär att kapslingen är dammtät.

 

0 Inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät

 

En artikel märkt med skyddsform IP 54 är: (Första siffran:) dammskyddad och (Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

Den andra siffran

(inträngande av vatten) Den andra siffran talar om hur väl en kapsling står emot vatten. Siffran 0 betyder att det inte finns något skydd alls mot väta medan siffran 9 menar att kapslingen kan utsättas för högtrycksvatten.

 

0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning
9 Skyddad mot varmt vatten med högt tryck

IP skåp

I vårt sortiment hittar du framförallt kapslingar med högre IP-klass.
De flesta av våra kapslingar är gjorda för att stå emot yttre påfrestningar som damm och väta och passar lika bra i sjukhuskorridorer som i industrier.

Vi tänker säkerhet och brandrisk och vill inte tumma på kvalitén oavsett i vilken miljö din utrustning är placerad.
De flesta av våra skåp har minst IP-klass ”dammskyddad” dvs IP54.

I vårt sortiment hittar du även kapslingar och elskåp för mer krävande miljöer. Vi har både IP65, IP66 och IP67.

Här hittar du våra standardprodukter.

 

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.