Om Elkapsling

Vi har tillverkat skydd för elektrisk och elektronisk utrustning sedan 1971. Vi kan det här.

Rätt skydd i rätt tid

Elkapsling har lång erfarenhet av att skydda känslig utrustning. Vi vet att hög kvalitet, flexibilitet och snabba leveranser är centralt.

Vår kombination av kundspecifika lösningar och ett brett standardsortiment ger gränslösa möjligheter till anpassningar. Så att du alltid får rätt skydd i rätt tid.

Välj Elkapsling för att alltid ha tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.

Skydd efter dina behov

Vår produktion och våra leveranser vilar på lyhörda relationer till våra kunder.

Vi har alltid nära mellan ritning och färdig produkt. Det gör att du tillsammans med Elkapsling alltid har tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter just din verksamhets behov.

Erfarenhet, kvalitet och innovation

Elkapsling har tillverkat skydd av elektrisk och elektronisk utrustning sedan 1971.

Produktionen sker i vår egen fabrik, där säljare och konstruktörer utvecklar koncept, prototyper och lösningar tillsammans med våra kunder. Med 50 års erfarenhet i ryggen möter vi varje utmaning med innovation.

Certifieringar

Elkapsling är certifierat enligt FR2000, ett integrerat ledningssystem framtaget av Företagarnas Riksorganisation (FR).

FR2000 innehåller kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000-certifikatet blev klart efter en godkänd revision av oberoende SFK Certifiering som även är ackrediterat för att revidera ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Så jobbar vi

Produktionen sker i vår egen fabrik, där säljare och konstruktörer utvecklar lösningarna tillsammans med kund.

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.
Önskar du specialanpassning?
Behöver du snabb leverans?
Få en personlig kontakt