Så här jobbar vi

Produktionen sker i vår egen fabrik i Alby, där säljare och konstruktörer utvecklar lösningarna tillsammans med dig.

Analys och rådgivning

En bra behovsanalys ställer de viktiga frågorna tidigt.

Detta för att hitta rätt lösning och de bästa förutsättningarna för ett effektivt projekt. Vi uppmanar alla att noga tänka igenom sina behov. Beroende på graden av komplexitet hjälper vi till med analys och rådgivning.

När vi har tagit del av dina krav och behov föreslår vi lösningar och lyfter fram kritiska faktorer som kan inverka på slutresultatet. Vi genomför också tester, till exempel gällande materialval och funktion. Vår erfarenhet och kompetens hjälper dig fram till rätt skydd i rätt tid.

Design och konstruktion

Vi utvecklar modeller och skisser tillsammans med dig, så att alla behov beaktas.

Ett väl genomfört förarbete sparar både tid och pengar. Våra konstruktörer har lång erfarenhet och bred kompetens inom el, värme, kyla, täthet, korrosionskrav och plåtbearbetning. Ta hjälp av oss för snabb rådgivning eller stöd under längre perioder.

En väl genomförd förstudie ger bättre och mer ekonomiskt hållbara resultat, särskilt för avancerade lösningar. Vi samlar in information om förutsättningar och behov, genomför tester och bygger prototyper. Därefter utarbetar vi tillsammans med dig en plan för produktion och leverans.

Produktion och leverans

Produktionen sker i vår egen fabrik.

Vi är rustade med högteknologiska maskiner och erfarna medarbetare. Flödet är anpassat för att snabbt kunna hantera förändringar och vilar på ett lyhört samarbete med dig.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är viktigt för att hitta förbättringsområden, både funktionellt och ekonomiskt.

Vi tar vårt arbete på allvar, levererar med stolthet och strävar efter att utvecklas tillsammans med alla vi samarbetar med. Det bygger starka relationer och lönsamma verksamheter.

Det är en stor fördel att lära känna sin leverantör. Elkapsling måste vara en bra arbetsgivare eftersom medarbetarna stannar så länge.

Tomas Burvall, Avdelningschef

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.