Leveransvillkor

Elkapslings allmänna leveransbestämmelser

Varornas förpackning sker efter vårt val på omsorgsfullaste sätt. Anmärkningar mot levererade varor måste vara oss tillhanda inom 8 dagar efter mottagandet. I övrigt gäller Teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser NL 17.
(Exkl. § 14)

Övriga leveransvillkor

Samtliga standardkapslingar inkl. tillbehör för d:o lev fraktfritt till kunder inom Sverige. Förutsättningen är dock att sammanlagt ordervärde exkl. moms överstiger 8 000:- netto.
Elkapsling bestämmer själva fraktföretag och fraktsätt.
Vid specialtillverkade produkter betalar kunden normalt frakten om inget annat överenskommits.

Samtliga priser gäller exkl. moms.
Emballagekostnader uttages med 60:- netto per order.
Pallavgift uttages ej (förutsätter dock att köparen är med i pallpool).

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

30 dagar netto om inget annat överenskommits.
Om betalning sker efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 10%.

Returer

Endast sådana returer, för vilka vi kan ställas till ansvar- t ex felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnader för köparen.
Övriga returer måste reklameras senast 8 dagar efter mottagandet och godkännas av oss.
Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering kommer returavdraget generellt aldrig att understiga 35% av materialens inköpsvärde.
Varor till värden understigande 1000:- tages ej i retur.
Retur av specialtillverkade material återtages ej.
För returmaterial svarar kunden själv för fraktkostnader.

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.