Prisjustering 2022-01-03

Prisjustering från och med 2022-01-03

Under hösten har vi fortsatt sett en betydande ökning av kostnader för råvaror såsom metaller, plaster, trärelaterade material och emballage.
Sammantaget ger detta högre produkt- och komponent kostnader, där våra produkter påverkas i olika utsträckning.

Utvecklingen av kostnader, tillgänglighet och ledtider är svår att förutse i dessa tider men vi hoppas och tror på en förbättring under det kommande året.
Vi vill dock uppmuntra er att lägga beställningar för kommande behov med så lång framförhållning som möjligt så att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta vår säljare på ert distrikt alternativt mejl: [email protected] eller telefon: 0690-76 30 00

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08