Markskåp El

Markskåp som står emot tidens tand

Elkapsling har lång erfarenhet av att skydda känslig utrustning. Vi vet att hög kvalitet, flexibilitet och snabba leveranser är centralt. Vår kombination av kundspecifika lösningar och ett brett standardsortiment ger gränslösa möjligheter till anpassningar. Så att du alltid får rätt skydd i rätt tid.

Välj Elkapsling för att alltid ha tillgång till markskåp för el anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.

Markskåp för el som används i en utomhusmiljö måste stå emot väder och vind. Det spelar egentligen ingen roll var i Sverige man bor – ett markskåp måste ändå vara motståndskraftig och klara av det klimat vi har i Norden.

Besök gärna vår webbshop:

Utforska våra produkter

Skyddsklass, egna behov och möjlighet att skräddarsy markskåp för el

Vår produktion och våra leveranser vilar på lyhörda relationer till våra kunder. Och vi har nära mellan ritning och färdig produkt. Det gör att du tillsammans med Elkapsling alltid har tillgång till anläggningsskydd anpassat efter just din verksamhets behov.

Erfarenhet, kvalitet och innovation

Elkapsling har tillverkat skydd av elektrisk och elektronisk utrustning sedan 1971. Produktionen sker i vår egen fabrik, där säljare och konstruktörer utvecklar koncept, prototyper och lösningar tillsammans med våra kunder.

Med över 45 års erfarenhet i ryggen möter vi varje utmaning med innovation.

Certifieringar

Elkapsling är certifierat enligt FR2000, ett integrerat ledningssystem framtaget av Företagarnas Riksorganisation (FR).

FR2000 innehåller kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000-certifikatet blev klart efter en godkänd revision av oberoende SFK Certifiering som även är ackrediterat för att revidera ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Elskåp, säkerhetsskåp, teknikbodar och tillbehör. Du hittar allt i vår webbshop.

Utforska våra produkter