Infrastruktur – för ett fungerande samhälle

Säkert och tåligt skydd för alla miljöer

Våra andra segment

Infrastruktur

För ett fungerande samhälle

De system och den utrustning som driver samhällets infrastruktur behöver skydd från väder och vind. Så att fordonstrafiken flyter, tågen går och det finns vatten i våra kranar.

Skyddet måste vara säkert och tåligt. Det behöver stå emot väta och vara korrosionsbeständigt.

I många fall behöver det också vara diskret. Skåpen som omsluter järnvägens signalsystem får inte blända lokförarna, trafikljusens styrsystem inte störa bilisterna och pumphusen som reglerar vattenförsörjningen bör smälta in i sin omgivning.

Produkter för infrastruktur

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.
Önskar du specialanpassning?
Behöver du snabb leverans?