Elkapsling etablerar sig i södra Sverige

Ångeföretaget Elkapsling expanderar genom ett samarbete med systerföretaget Steelo i Bredaryd i sydvästra Småland.
– Genom att komma närmare med produktion, lager och försäljning ökar vi våra möjligheter att växa i de södra delarna av landet, säger Elkapslings vd Jakob Sandwall.

Elkapsling har funnits i Alby utanför Ånge i snart 50 år. Företaget tillverkar skydd för elektrisk och elektronisk utrustning och kunderna finns över hela Norden, de flesta i Sverige och många av dem i de mellersta och norra delarna av landet.

Nu kompletterar företaget verksamheten i Ånge för att växa i södra Sverige och på västkusten. Det sker genom ett samarbete med systerföretaget Steelo, i Bredaryd i Småland, som tillverkar plåtprodukter.

– Elkapsling och Steelo kompletterar varandras utbud och har liknande maskinparker. Vi kan därför samarbeta effektivt med allt från produktion till försäljning, säger Jakob Sandwall.

Elkapsling kommer att ha lager, viss produktion och försäljningskontor i Bredaryd. Genom att etablera sig längre söderut hoppas företaget nå nya kunder och samtidigt erbjuda befintliga kunder i södra Sverige bättre service.

– Vår största styrka är vår flexibilitet när det gäller både tillverkning och leverans. Nu blir vi ännu starkare inom dessa områden, säger Jakob Sandwall.

Samarbetet inleds nu och kommer att utökas successivt fram till våren 2021, då Steelo blir ett dotterbolag till Elkapsling. Båda företagen ingår i Lagercrantz Group.

FÖR KOMMENTAR
Jakob Sandwall, vd Elkapsling
070-601 02 91

FAKTA
Elkapsling tillverkar skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Produktionen sker i fabriken vid Alby utanför Ånge och kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling har 85 anställda.

Steelo är en komplett tillverkare av plåtprodukter. Produktionen sker i Bredaryd och kunderna finns främst i de södra och mellersta delarna av Sverige. Steelo har 20 anställda.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08