Digitala lås – för ökad effektivitet & säkerhet

Våra kunders utmaningar är våra utmaningar och vi har hittat lösningen när det gäller låssystem.

Vårt förslag är en digital låslösning som för dig skulle innebära förenklad administration, ökad kontroll och säkerhet samt enkel och snabb hantering av nycklar och lås.

Ett digitalt låssystem är en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning.

Vi erbjuder två alternativ – mobilen som nyckel eller digital nyckel. Båda alternativen har lås och nycklar som kommunicerar med varandra och behörigheterna kan snabbt tilldelas och/eller återkallas. De kan dessutom användas utan vare sig extern strömkälla eller uppkoppling.

S50 – Portabelt passersystem där telefonen är din nyckel

S5 – Digital nyckel som agerar spridare och mottagare av information

Låssystemet är fullt bakåtkompatibelt

Har du redan någon av våra produkter?

Det går alldeles utmärkt byta ut de befintliga låsen mot digitala lås.
Både S5 och S50 kan ersätta befintliga lås på ditt skåp.

Kontakta din säljare på Elkapsling så får du hjälp med offert och beställning.

 

Läs mer om våra digitala lås här

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08