Digitala lås till elskåp & teknikskåp

Ett digitalt låssystem ökar säkerheten, förenklar administrationen och sänker kostnaderna.

Våra kunder har behovet av att ibland låsa sina kapslingar.
De är ofta många anställda och använder entreprenörer i stor utsträckning.
Säkerhet och behörighetsstyrning är viktigt, men är frågor som är förknippade med höga kostnader och en stor mängd administration.

Idag behöver våra egendomar och tillhörigheter mer skydd än någonsin tidigare.
Mekaniska lösningar uppfyller helt enkelt inte moderna krav från kundernas sida i denna alltmer digitaliserade värld.

Hantering av traditionella låssystem är i många fall en fråga med hög komplexitet, som ökar i takt med större avstånd och antalet lås.

I samarbete med iLOQ och Gärdin & Persson erbjuder vi en toppmodern lösning för digitala lås i våra kapslingar.

Digitalt lås till elskåp och teknikskåp möjliggör kommunikation mellan enheter. Genom denna avancerade funktion kan enorma mängder data uppdateras på distans och sedan skickas mellan läsare, nycklar och lås i en byggnad.

iLOQs batterifria och kabellösa digitala och mobila passersystemlösning ger maximal säkerhet med minimala livscykelkostnader.

 

Ett digitalt låssystem ökar säkerheten, förenklar administrationen och sänker kostnaderna.

Vi erbjuder två alternativ – digital nyckel eller mobilen som nyckel. Båda har lås och nycklar som kommunicerar med varandra och behörigheter kan snabbt tilldelas och återkallas.

Båda alternativen kan dessutom användas utan vare sig extern strömkälla eller uppkoppling. Med mobil nyckel krävs ingen fysisk hantering eftersom alla nycklar skickas och återkallas i mobilnätet.

S50 - Portabelt passersystem

S50 – Mobilen är din nyckel

Pålitlighet. Effektivitet. iLOQ S50 är den första och enda
låscylindern i världen som utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone för att hämta all energi som behövs för upplåsningen.

Framtiden är redan här – bli en del av del digitala låsrevolutionen.

Kärnan i iLOQ S50-systemet utgörs av en patenterad, NFC-driven låscylinder. I systemet fungerar telefonen som både nyckel och kraftkälla. Du öppnar iLOQ S50 -låset genom att hålla mobiltelefonen mot cylinderns vred. En NFC-radio i låscylindern hämtar den energi som behövs för att öppna cylindern.

Tack vare låsets väldigt låga energibehov kan tiotusentals lås öppnas med en fulladdad mobiltelefon.

S5 - Hög säkerhet, låg kostnad

S5 – digital nyckel

iLOQ S5 möjliggör kommunikation mellan enheter. Denna avancerade funktion gör att en enorm mängd data kan fjärruppdateras och sedan delas mellan läsare, nycklar och lås i en byggnad.

Data uppdateras varje gång en dörr öppnas. Information, som åtkomsträttigheter, tidsbegränsningar, listor över blockerade nycklar och granskningsspår, delas snabbt mellan enheterna innan dörren låses upp.

Med alla enheter anslutna och kommunicerande med varandra håller iLOQ S5 informationen om åtkomsträttigheter kontinuerligt uppdaterad.

Låssystemet är fullt bakåtkompatibelt

Har du redan någon av våra produkter?

Det går alldeles utmärkt byta ut de befintliga låsen mot digitala lås.
Både S5 och S50 kan ersätta befintliga lås på ditt elskåp och teknikskåp.

Kontakta din säljare på Elkapsling så får du hjälp med offert och beställning.

Låt oss berätta mer

Kontakta oss och låt oss berätta mer om digitala lås.

 

Här hittar du din säljare

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.