Kvalitet & miljö är självklara nyckelord i vår verksamhet

Nu levlar vi upp!

Elkapsling har sedan 2011 varit certifierad enligt FR2000. FR2000 bygger i princip på ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och i offentliga upphandlingar likställs ofta FR2000 med ISO 9001.

I takt med att vi som företag växer och vår export ökar så har vi nu valt att gå över till den internationella ledningssystemstandarden ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 omfattar aspekter av kvalitetsledning, medan ISO 14001 omfattar aspekter av miljöledning. Båda standarderna är viktiga för att säkerställa kvalitet och miljöanpassning inom tillverkningsindustrin och andra branscher.

ISO 9001 är ett välkänt bevis på att man arbetar systematiskt med att leda, styra och utveckla verksamhet, produkter och tjänster

Från och med april är vi officiellt ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08