Kamerabevakning

Elkapsling använder i enlighet med dataskyddsförordningen kamerabevakning för att förebygga och utreda brott och det kan innebära behandling av dina personuppgifter i video- och bildformat.
Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.
Inspelat material sparas max 30 dagar.

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från vårt system. Om så är fallet eller om du har andra frågor kring våra övervakningskameror hänvisas till ansvarig. Henrik Rosvall som nås på följande mejl: henrik.rosvall@elkapsling.se

Observera att begäran eller frågorna måste ställas skriftligt till ovanstående mejl.

Om du upplever att vi på Elkapsling AB inte följer dataskyddsförordningen kopplat till kamerabevakning går det bra att framföra klagomål till datainspektionen på följande nummer: 08-657 61 00 alternativt mejl: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgifter

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter, eller ställa en fråga kring detta, vänligen läs mer på www.elkapsling.se/integritetspolicy/

Kontaktuppgift dataskyddsombud@elkapsling.se