Information om ny prislista från Elkapsling AB

På grund av den nuvarande situationen i världen, till stor del beroende på oroligheterna i Ukraina, har priserna på bl.a. zink, plast, stål och rostfritt stål ökat igen.

Detta påverkar tillverkningen av Elkapslings produkter i hög grad och därför måste vi också justera våra priser och revidera vår Prislista 01, gällande vårt standardsortiment.
Justeringarna varierar mellan de olika produktgrupperna (skåpmodellerna) beroende på vilket material och vilka komponenter som ingår.
Den nya prislistan gäller fr.o.m. 2022-05-01 och kommer att finnas tillgänglig från v-18.

Om ni har några frågor om detta, vänligen kontakta din vanliga Elkapsling kontakt eller ring oss på 0690-76 30 00.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08