Emile Frantzen tar över rollen som VD på Elkapsling

Den 1 december tillträdde Emile Frantzen som Elkapslings nya VD.

”Elkapsling är ett riktigt bra företag med modern produktion, konkurrenskraftiga produkter och framförallt en bra organisation med hög kunskap hos personalen. Jag ser framemot att förstärka teamet så att vi kan växa vidare och blir ett ännu mer framgångsrikt företag.
Samtidigt är det viktigt för mig att vi fortsätter med att skapa en bra arbetsmiljö där alla kan trivas och känna sig trygga,” säger Emile.

Vi säger, varmt välkommen till oss på Elkapsling!

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08