Elkapsling förbinder världen: Vår hemsida talar nu även Engelska

I vår strävan efter att föra Elkapsling närmare våra internationella partners och kunder är vi stolta över att meddela att vår hemsida nu är tillgänglig på engelska.

Detta steg är en del av vår kontinuerliga ambition att vara den ledande leverantören av skyddande kapslingar i Norden och att underlätta för alla som är beroende av vår expertis och våra produkter, oavsett var de befinner sig i världen.

Med Elkapslings engagemang för innovation och kvalitet samt vårt kundorienterade fokus är detta initiativ ett svar på den ökande efterfrågan från våra internationella kunder och partners.

Att tillgängliggöra vår webbplats på engelska understryker vårt löfte om öppenhet och vårt åtagande att skapa långsiktiga relationer över hela världen. Vi erbjuder tillgång till vår tekniska expertis och skräddarsydda lösningar på ett mer inkluderande sätt.

Vår mission att ständigt utveckla och förbättra säkerheten och funktionaliteten i samhällets kritiska infrastruktur känner inga gränser. Det är med stor entusiasm vi tar detta steg för att göra vårt bidrag till en elektriskt tryggare värld mer tillgänglig.

Besök vår hemsida på Elkapsling.se för att uppleva vår nya språkvalsfunktion och utforska hur vi kan stödja er med kapslingslösningar som främjar trygghet och innovation, oavsett era behov. Tillsammans skapar vi en tryggare och mer sammanlänkad värld.

Välkommen till Elkapsling – Din partner för en elektriskt trygg värld.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08