Korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasser kallades tidigare miljöklass, och är en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion, avfrätning per tidsenhet, som en metall kan förväntas bli utsatta för i den specifika omgivningen.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08