*tjänsten är tillsatt* Arbetsledare till svets- och lackeringsavdelningen

Elkapsling AB är ett växande industriföretag i Ånge som utvecklar, tillverkar och marknadsför skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Tillverkning och utveckling sker vid fabriken i Alby utanför Ånge och kunderna finns framförallt i Norden.
Elkapsling har ca 80 anställda och ingår i teknikkoncernen Lagercrantz som är verksamhet i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Vi söker nu en

Arbetsledare till svets- och lackeringsavdelningen

Arbetsuppgifter:

 • Ansvarar för att avdelningen arbetar enligt fastställda rutiner i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vid behov uppdatera fastslagna rutiner.
 • Arbeta för att företagets övergripande mål uppnås genom att målsättning och uppföljning på individnivå genomförs.
 • Personalansvar med prestationsutvärdering och utvecklingssamtal. Upprättande av planer för kompetensutveckling samt medverkan vid lönesättning.
 • Medverka vid framtagning av budget för produktionssektion.
 • Arbeta med ständiga förbättringar samt föreslå investering vid behov.
 • Ansvarig för att affärssystemet används i enlighet med fastslagna rutiner.
 • Löpande uppföljning av produktionstider, efterkalkyler och arbetstidsstämplingar samt vidta åtgärder vid behov.
 • Ansvar för att produktionen följer gällande miljötillstånd med målet om minskad påverkan på miljön.
 • Leda och fördela produktionskapacitet så att utlovade leveranstider hålls.
 • Arbetsmiljöansvar i enlighet med separat upprättat delegeringsdokument samt att föreskriven skyddsutrustning används.

Befogenheter:

 • Budgetansvar
 • Upphandling och avrop av externa tjänster enligt kostnads- eller investeringsbudget.
 • Arbetsgivarföreträdare även utanför ordinarie avdelnings verksamhet

Kompetenser:

 • Teknisk utbildning med inriktning mot svetsteknik eller motsvarande erfarenhet
 • Erfarenhet av arbete i ledande befattning
 • Erfarenhet från arbete med produktionsfrågor
 • Kunskap och lagar och krav inom arbetsmiljö

Det är viktigt att du anammar vår värdegrund: Öppenhet – Samarbete – Utveckling
Du rapporterar till Produktionschef. Är medlem i produktionsledningsgrupp. Bidrar aktivt till ett teambaserat arbetssätt inom hela företaget.

Arbetstider och omfattning

Tillsvidare
Heltid

Ersättning

Fast lön

 

Ansökan lämnar du via mail till: [email protected] 
Sista ansökningsdag är den 10 december 2021.
Vid frågor om tjänsten är Du välkommen att kontakta vår produktionschef Ricard Svensson, 0690-763021.
Facklig representant: Kjell Johansson, Unionen, 0690-763019.

Då vi gjort vårt val av rekryteringskanaler undanber vi oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Fakta

Sedan 1971 tillverkar Elkapsling skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Hela produktionslinan sker i fabriken som ligger vackert belägen vid Ljungans strand i Alby i västra Medelpad.

 

Kunderna finns framförallt i Norden. Elkapsling ha ca 95 anställda. Vi verkar inom de fyra segmenten Infrastruktur, Industri, Telekom och Energi.

För kommentarer

Emile Frantzen
VD Elkapsling
0690-76 30 08