Startsida » Produkter

Elkapsling Express

Elkapsling Express… något utöver det vanliga


Vi vet att tidsmarginalerna krymper för våra kunder, vi vet också att behoven blir mer och mer kundspecifika. Därför har vi utvecklat en särskild arbetsmetod för att tillmötesgå dessa behov som vi valt att kalla Elkapsling Express. Efterfråga servicen direkt från din säljare på Elkapsling.

Detta är Elkapsling Express

I korthet kan Elkapsling Express förklaras på följande sätt

  • Service för kunder med tidspressat schema

  • Erbjuds för produkter som kräver anpassningar, exempelvis håltagning för komponenter, annan färg, extra svetsbultar för montering. Eller exempelvis plåtar med specifikt utförande.

  • Från beställning till leverans från fabriken inom 24 timmar.Vi vill göra våra kunder snabba

Med Elkapsling Express vill vi ge alla våra kunder möjligheten att konkurrera med överlägsen snabbhet för specifika behov utan att göra avkall på kvalitén.

Så här går det till

Arbetsmetoden för Elkapsling Express frångår vår vanliga produktion, minimal administration gör arbetet snabbt och effektivt. Det är ordern tillsammans med en eventuell ritning som blir styrdokumenten för hela produktionen. Nedan beskrivs stegen i processen:

  1. I din kontakt med säljaren bestäms vilka anpassningar som ska göras, resultatet blir oftast en ritning tillsammans med en order. I detta steg görs en kontroll att arbetet är genomförbart inom 24 timmar. Du som kund får en orderbekräftelse.

  2. Beställningen blir märkt som en Elkapsling Expressorder, och den levereras direkt ut till ansvarig arbetsledare i fabriken.

  3. En arbetsgrupp på en eller flera personer tilldelas uppdraget.

  4. Arbetsgruppen tar hand om hela tillverkningsprocessen.

  5. Produkten emballeras och ställs klar för leverans inom 24 timmar efter order.


Utmana oss, fråga efter Elkapsling Express nästa gång du beställer så ska vi försöka göra det omöjliga möjligt!

Öppna utskriftsvänlig sida...Utskriftsvänlig sida
Väggskåp
Golvskåp
Dataskåp
Utomhusskåp
Pulpeter
Nischfront
Strömförsörjning
Kyla/Värme
Tillbehör